Klubbens historie:

I 1992 mødtes nogle "legesyge" voksne i Dreslette for at hygge sig med at spille petanque ved Dreslette Forsamlingshus. Spillet reb om sig og den 8. November 1993 blev der holdt stiftende generalforsamling i DRESLETTE PETANQUE KLUB. Klubben var i årene 1993 til 2005 en underafdeling af Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening.
Bestyrelsen undersøgte nu muligheden for at købe et stykke jord og anlægge baner. Man havde udset sig noget jord ved Løgismose fritidsområde. Arealet kunne ikke købes, men der blev givet tilladelse fra Hårby Kommune til at anlægge baner på området. Den 22. Maj 1994 kunne banerne ved Løgismose indvies af borgmester Børge Jensen. 

Nu skulle der spilles petanque og klubben blev organiseret i både DGI og Dansk Petanque Forbund. Der blev trænet på anlægget i Løgismose og mange medlemmer deltog i stævner og turneringer rundt om på Fyn. I 2004 deltager 8 medlemmer i DGI's landsstævne i Års. I 2005 er Dreslette Petanque Klub værter for DGI's landspetanquestævne. Stævnet bliver afholdt i Haarby idet der deltog 355 spillere igennem en hel weekend.

I 2008 blev det besluttet at klubben skulle finde et nyt sted idet mange af klubbens medlemmer nu var bosiddende i Assens.

Klubben ændrede navn til ASSENS PETANQUE KLUB og der blev givet tilladelse til at der kunne spilles i Skovanlægget på nogle ældre baner. Den 17. Juni 2009 blev hytten i Skovanlægget indviet og der blev også givet tilladelse til at anlægge nye baner.

2011 var året hvor Assens Petanque Klub sammen med Ebberup Petanque  Klub var værter for DGI's landspetanquestævne i Hårby med små 400 deltagere fra hele landet samt Sydslesvig. I 2013 blev der etableret lysanlæg på de nyeste baner og der kunne nu trænes om aftenen hele året samt spilles aftenpetanque. 

Klubben træner nu tre gange om ugen og mange af medlemmerne deltager i stævner arrangeret af andre klubber samt DGI og Dansk Petanque Forbund. Desuden afholdes stævner med rigtig godt fremmøde af klubber fra hele Fyn og Syd- og Østjylland.

Natten til den 25. August 2019 blev brændte hytten i Skovanlægget. En brand der var påsat. Klubben havde mistet sit det tilholdssted som var med til at give klubben et sammenhold samtidig med at det benyttet som rast for mange der vandrede i Skovanlægget. Hytten blev også flittigt benyttet af f.eks. dagplejere og mange nydanskere samledes for at spise og hygge sig.

Branden var meget tydelig påsat men gerningsmanden er aldrig fundet.

20190826_064121462_iOSjpg

Med hjælp fra fonde er det lykkedes at skaffe midler til en ny og større hytte til glæde og gavn for klubben samt for de mennesker der færdes i Skovanlægget og bruger hytten som "rasteplads". Den 7. August 2020 kunne vi holde indvielse af den nye hytte samt lysanlæg på begge baner.