Klubbens historie

Klubbens historie:

Klubben blev stiftet den 8. November 1993 som Dreslette Petanque Klub og spillede på fritidsarealet ved Løgismose Camping. Klubben blev på det tidspunkt en underafdeling af Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening.

Den 15. Maj 2009 flyttede klubben til Assens, hvor man fik råderetten til petanquebanerne i Skovanlægget på Fåborgvej.
Klubben skiftede navn til Assens Petanque Klub og er en selvstændig enstrenget idrætsforening.
Klubben opførte i 2009-2010 "Hytten" i Skovanlægget. Hytten fungerer som opholdslokale og i den tilhørende sidebygning er der opbevaring af diverse materialer. Der blev desuden i disse år anlagt ny petanquebane samme sted. Vi kan nu anlægge 18 baner på begge baner.
I 2012 blev der anlagt lysanlæg på den ene bane og der spilles nu hele året rundt.

Assens Petanque Klub er medlem af DGI samt Dansk Petanque Forbund.


Brand i hytten:

Natten til den 25. August blev klubbens hytte i Skovanlægget brændt af ved en påsat brand.
20190826_064121462_iOSjpg
Klubben forsøger nu at skaffe midler til at opføre en ny hytte. Vi håber på at en ny hytte kan stå klar til forårets stævner.


Petanque's historie:

Et spil med gris og kugler…

Petanque har sin oprindelse i Boule, som på dansk betyder “kugle”. Boule har eksisteret i mange hundrede år og opstod i det sydlige Frankrig omkring Côtes d’azur, og er kommet til Danmark sidst i 1970´erne. I 1982-83 etableredes de første petanqueklubber i Danmark, men det var ikke før i 1986, der rigtig kom gang i spillet, og det var også først det år, at man startede DPF (Dansk Petanque Forbund). 1994 var det store gennembrud for petanque i Danmark. Fra at være få klubber omkring storbyerne er petanque i dag landsdækkende med et stort aktivitetsniveau.

Petanque har mange kvaliteter…

  • Kan spilles overalt.
  • Kan spilles af alle aldersgrupper.
  • Kønsintegrering – kvinder og mænd på samme hold.
  • Har et stort socialt element.
  • Et godt familiespil, der sætter familien i højsædet.
  • Petanque er et godt supplement til øvrige aktiviteter. 

Boulespillets historie

Boule er en fælles betegnelse for flere kuglespil, hvoraf petanque er det ene.

For to millioner år siden startede Homo Erectus (fra latin: “det oprejste menneske”) en form for boule. Han brugte blandt andet sten til at nedlægge fugle og mindre dyr med, og for at opnå en større træfsikkerhed er det ikke usandsynligt, at han er begyndt på en form for kastetræning, ligesom vi kender det i dag.

Men der er også andre ting, der kan fortælle os noget om boulespillets begyndelse. I grave i Ægypten har man fundet boulekugler, der ved kulstof 14 metoden har kunnet dateres til cirka 4000 før vor tidsregning. Fra samme sted har man ligeledes fundet fresker med boulespillende personer. Også i det antikke Rom og i det gamle Grækenland, har man fundet spor efter boule.

Pave Julius den 2. indkaldte for eksempel boulespillere til sine stenkastende kompagnier.Først i begyndelsen af middelalderen spredtes boulespillet til Frankrig, England og store dele af Tyskland, men allerede i år 1300 forbød den franske Kong Karl den 5. boule, fordi hans soldater hellere ville spille boule end at øve sig i krigskunst.Boule har alle dage været pøbelens spil i Frankrig, men den 7. september 1629 forbød parlamentet i Paris indbyggerne at spille boule.I slutningen af 1800-tallet levede en mand ved navn Jules Lenior, fransk mester i Le Jeu Provencal. På grund af gigt udviklede han petanque. Det betyder, at der den dag i dag i den lille fiskerby Ciotat findes en mindeplade, hvorpå der står: “På denne plads skabtes i 1910 spillet Pied tanque”.

I 1935 var der ca. 135.000 spillere i Europa, og i 1958 dannede man det internationale forbund FIPJP (Federation Internationale de Petanque et Jeu Provencal).

Der findes mange forskellige versioner af Boule, men den mest populære er Pétanque, som ikke stiller så store krav til omgivelserne og fysikken.

Petanquespillet

Petanquespillet spilles på en grusbane med skærver strøet af med et meget tyndt lag stenmel eller et lignende materiale. Det er således en hård bane og ikke en bane i sand, som nogen tror. Derfor kan grusbelagte p-pladser og skovstier være velegnede.

Målene på en ideel petanquebane er 4×15 meter, men kan være større eller mindre. Der sættes ikke planker eller anden afgrænsning mellem banerne, men der trækkes evt. en snor.

Der spilles single, double og triple. I single og double har hver spiller tre kugler, og i triple har hver spiller to kugler. Petanquespillet kræver ikke noget specielt udstyr udover kuglerne og er således en billig sport. Prisen for tre kugler, som hver spiller bør have, koster fra 300 til 2.000 kroner. Kuglerne må veje fra 650 gram op til 800 gram, og deres diameter skal være mellem 7,05 cm. til 8,00 cm.